Molimo sačekajte...

Pravila i uslovi korišćenja
Opšte odredbe

Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb sajta www.esensaapoteka.rs (u daljem tekstu: Sajt) i servisa Online Shop (u daljem tekstu: Servis).

Sajt i Servis se nalaze na internet adresi www.esensaapoteka.rs i predstavljaju isključivo vlasništvo AU “Esensa apoteka” Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 81,  Republika Srbija, matični broj: 17922998, PIB: 111816774 (u daljem tekstu: Ustanova).

Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i Servisa, te zajedno sa Politikom privatnosti i Pravilnikom o kolačićima predstavljaju Ugovor između AU ‘’Esensa apoteka’’ i svakog pojedinačnog korisnika Sajta i Servisa.

Ustanova omogućava korišćenje Sajta i Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Sajta i Servisa Ustanove, korisnici potvrđuju da su pročitali i razumeli, kao i da pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor sa Ustanovom kao isključivim vlasnikom i pružaocem usluge.

Ustanova je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Svako korišćenje Sajta i Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa određenim odredbama predmetne dokumentacije, Ustanova poziva Korisnika da prestane da koristi Sajt i Servis.

Opis i korišćenje Sajta

Sajt www.esensaapoteka.rs, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu.

Opisi pojedinačnih proizvoda na www.esensaapoteka.rs, sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrila nadležna institucija i koje je sastavni deo pakovanog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica.

Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.esensaapoteka.rs pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te  AU “Esensa apoteka” ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.
Ustanova zadržava pravo da izmeni, ukine (bilo privremeno bilo trajno) ili ukloni bilo koju informaciju, sadržaj ili element Sajta i Servisa, po sopstvenom izboru i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Opis Servisa i registracija

Servis Online Shop se nalazi u okviru Sajta www.esensaapoteka.rs i stvoren je sa ciljem da omogući registrovanim korisnicima da kupe i poruče proizvode Ustanove koji su navedeni i oglašeni u okviru Servisa.

Korisnik mora da izvrši registraciju kako bi mogao da realizuje kupovinu.

Korisnički podaci predstavljaju podatke o ličnosti koje Ustanova prikuplja direktno od Korisnika, na osnovu saglasnosti Korisnika, a  koji su neophodni za korišćenje i pružanje usluga putem Servisa Online Shop na Sajtu www.esensaapoteka.rs, kao i za pravilno ispunjenje ugovora između Korisnika i Ustanove.

Korisnik podnosi preko Sajta www.esensaapoteka.rs i Servisa zahtev za registraciju, te tom prilikom je dužan da dostavi Ustanovi sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu, telefoni e-mejl.

Korisnik garantuje da su podaci dostavljeni prilikom registracije tačni i potpuni, te Korisnik u celosti snosi odgovornost za tačnost i potpunost podataka dostavljenih prilikom registracije na Sajtu www.esensaapoteka.rs odnosno Servisu Online Shop.

Ustanova nakon prijema dostavlja Korisniku mejl za validaciju naloga, te nakon završetka procesa registracije Korisnik stiče mogućnost za pristup određenim personalizovanim sadržajima, kao što su podaci o porudžbini ili o statusu kupovine.

Korisnik istovremeno registracijom potvrđuje:
 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Sajta www.esensaapoteka.rs i Servisa Online Shop
 • tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
 • da daje izričitu saglasnost Ustanovi da može, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obrađivati podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Ustanova navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika Servis Online Shop-a, kao i za sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici su dužni da čuvaju korisničko ime (username) i pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Servisa Online Shop, kao i da nikada ne otkrivaju pristupnu lozinku trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine isključivo na sopstvenu odgovornost i u potpunosti snose odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Newsletter

Korisnici imaju mogućnost da na Sajtu, kao i prilikom registracije naloga putem Servisa Online Shop, izberu da im na registrovanu e-mejl adresu budu dostavljeni akcije, promocije i Newsletter-i sa novostima i obaveštenjima vezanim za Online Shop.


Upotreba Sajta i Servisa od strane maloletnih lica

Usluge na Sajtu i Servisu dostupne su licima koja su navršila 18 godina ili starijima, kao i licima mlađim od 18 godina ukoliko je pribavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem (roditelj, staratelj, zakonski zastupnik maloletnog lica).

Prihvatanjem predmetnih Uslova korišćenja fizičko lice potvrđuje da je navršilo 18 godina, odnosno da je, ukoliko je potrebna, pribavljena saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti.

Korišćenje Servisa

Ustanova garantuje da usluge  kroz Servis Online Shop na Sajtu www.esensaapoteka.rs pruža registrovanim korisnicima u skaadu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije, sa ciljem ispunjenja ugovornih obaveza nastalih između Ustanove i registrovanog korisnika na osnovu izvršene porudžbine i kupovine proizvoda navedenih u okviru Sajta i Servisa.

Naručivanje

Registrovani korisnici naručuju proizvode elektronskim putem. Izvršena porudžbina je neopoziva.

Ustanova je nakon prijema porudžbine preko Sajta odnosno Servisa u obavezi da izvrši potvrdu prijema porudžbine putem telefona ili e-mejla.

Ukoliko Ustanova nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Korisnika e-mailom ili telefonom sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.

Ustanova zadržava pravo otkazivanja porudžbine o čemu će Korisnik biti obavešten putem e-mejla.

Ustanova će prilikom isporuke raspoloživih proizvoda poslati Korisnku e-mejl sa informacijom o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Cene proizvoda

Cene proizvoda su izražene u srpskim dinarima (RSD) i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde kupovine, odnosno porudžbine.
U ceni artikla iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe.

Način isporuke

Ustanova isporuku na teritoriji Republike Srbije vrši korišćenjem usluga privrednog društva “Dexpress”, a sa kojim Ustanova ima zaključen Ugovor.
Prodavac, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda, a o čemu će obavestiti Kupca e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.
Rezervacije
Proizvodi koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će ovaj dostaviti Kupcu pisanim putem u vidu e-mail.
Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem e-mail-a informisati Kupca.

Sve porudžbine primljene do 12 časova biće isporučene sutradan, a porudžbine primljene posle navedenog vremena biće isporučene najkasnije nakon dva radna dana.
Izuzetak od gore navedenih rokova isporuke predstavljaju područja u kojima se prijem pošiljke odvija samo određenim danima u nedelji, kao i ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni, o čemu će Ustanova blagovremeno obavestiti Korisnika nakon prijema porudžbine.
Ustanova se obavezuje da naručene proizvode isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Korisnik je dužan da prilikom preuzimanja poručenog proizvoda proveri eventualna oštećenja, da oštećenje bez odlaganja prijavi radniku dostavne službe, kao i da odbije prijem vidno oštećene robe.
Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) dostava se vrši kao da je porudžbina primljena prvog radnog dana nakon vikenda.

Plaćanje

Korisnik naručene proizvode plaća putem pouzeća.

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke radniku dostavne službe koji Korisniku donosi pošiljku.

Pravo na odustajanje

Ustanova obaveštava Korisnika da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba isporučena.
Izjavu o odustanku od ugovora Korisnik može da preuzme OVDE.

Potrebno je da izjavu Korisnik odštampa, da popuni podatke koji nedostaju, potpiše (potpiše i pečatira za pravna lica), i pošalje na adresu:
AU “Esensa apoteka”
ul. Jurija Gagarina 81, lokal 20
11070 Beograd
011/4143770

Takođe, Korisnik može da kontaktira Ustanovu putem e-maila na info@esensaapoteka.rs ili pozivom na broj telefona 0800 200 300. Operateri ustanove će tražiti od Korisnika informaciju o proizvodima koje želi da vrati i broju porudžbine, posle čega će Korisniku stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom odnosno izjavom.

Korisnik u svojstvu potrošača ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Korisnik odnosno kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Odustajanjem od ugovora Korisnik odnosno potrošač se oslobađa obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Korisnik odnosno potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom odnosno potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će Korisniku odnosno kupcu biti vraćen na njegov trošak.
Član 33. Zakona o zaštiti potrošača određuje da ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članom 34. i 35. ovog zakona.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo. Povrat novca vrši se od strane prodavca isključivo na tekući račun koji je kupac priložio u Izjavi o odustanku od ugovora.

Povrat/reklamacija robe

Reklamaciju na robu kupljenu preko Sajta www.esensaapoteka.rs odnosno Servisa Online Shop, Korisnik može da izjavi pozivom na broj telefona 011/4143770, pisanim putem na adresu AU “Esensa apoteka”, ul. Jurija Gagarina 81, lokal 20, 11070 Beograd, elektronskim putem na e-mail info@esensaapoteka.rs  isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.
 
Ustanova je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje dve (2) godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

Ustanova je dužna da Korisniku odnosno kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena konkretna reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Ustanova je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Korisniku odnosno kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Ustanove Korisniku odnosno kupcu mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od petnaest (15) dana.

Ustanova je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobila prethodnu saglasnost Korisnika odnosno kupca.

Ukoliko Ustanova iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Korisnika odnosno kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Korisnika odnosno kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost Korisnika odnosno kupca da dostavi Ustanovi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ustanova je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve (2) godine od dana prelaska rizika na kupca.

Korisnik odnosno kupac koji je obavestio Ustanovu o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od Ustanove da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Korisnik odnosno kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku Ustanove putem kurirskih službi sa kojom Ustanova ima zaključen ugovor, a to je D Express (www.dexpress.rs).

Korisnik odnosno kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sličnog.

Korisnik odnosno kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.

Korisnik odnosno kupac, u skladu sa zakonom, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.
Ovlašćena osoba Ustanove za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Korisnika odnosno kupca koji je robu kupio preko Sajta www.esensaapoteka.rs odnosno Servisa Online Shop u reklamacioni list koji dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane Ustanove koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.

Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije.

Korisnika odnosno kupca o odluci reklamacije ovlašćeno lice Ustanove obaveštava pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.

Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret Ustanove.

Sajtovi trećih lica

Ustanova zadržava pravo da na Sajtu www.esensaapoteka.rs može da postavi linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoje sopostvene Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Ustanova nema kontrolu nad sajtovima trećih lica, niti snosi odgovornost za takve sajtove, niti za Uslove korišćenja i Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da Ustanova preporučuje proizvode i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Integritet Sajta i Servisa

Ustanova može, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta i Servisa. Ove podatke Ustanova može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala Sajt, Servis i svoju uslugu, i dodatno ih usmerila i prilagodila korisnicima.

Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine, informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda koji se nalaze na Sajtu i Servisu, kao i sva povezana dokumentacija i kopije istih zaštićene su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine i predstavljaju jedino i isklučivo vlasništvo AU “Esensa apoteka”.

Prava intelektualne svojine su autorsko i srodna prava, patenti, žigovi, dizajnerska prava, naziv, poslovne tajne, know how i svaki drugi oblik registrovanih i nerigistrovanih prava intelektualne svojine.

Svako kopiranje i preuzimanje materijala sa Sajta i Servisa, bilo dela bilo u celosti, moguće je samo uz prethodni pristanak Ustanove, u suprotnom smatraće se da je povređeno pravo intelektualne svojine i Ustanova će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svojih prava u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ustanova dopušta, osim ukoliko je drugačije naznačeno na Sajtu i Servisu, da se celokupan sadržaj može pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da na kopijama budu istaknute jasne oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama, kao i da se radi o materijalu preuzetom sa Sajta www.esensaapoteka.rs.

Ustanova napominje da treća lica ne mogu menjati sadržaj Sajta i Servisa ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Ime i logo

Ime, logo i poslovno ime AU “Esensa apoteka” se ne mogu upotebljvati bez izričite saglasnosti Ustanove ili uz izričitu saglasnost u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

Odricanje od odgovornosti

Korisnici Sajt i Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Ustanova ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, te rizik od moguće štete u celosti snose navedena lica u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara ili drugo.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Ustanova će preduzimati sve neophodne mere sa ciljem da podaci i informacije na Sajtu i Servisu budu tačni i ažurni, međutim usled brzog i konstantnog protoka informacija i promene podataka Ustanova nije u mogućnosti u svakom trenutku da garantuje da su podaci i informacije tačni i ažurni, te ne preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.

Ustanova nije odgovorna za eventualna hardverska, softverska ili druga oštgećenja koja su nastala na kompjuterskoj ili mobilnoj opremi Korisnika za vreme korišćenja Sajta i Servisa.

Ustanova nije odgovorna za porudžbine primljene od osoba mlađih od 18 godina, a za koje nije postojao pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem, kao ni za isporuku robe konkretnom licu.

Ustanova nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta i Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih. Ustanova nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga.

Sajt i Servis mogu biti privremeno nedostupani ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, o čemu se Korisnici obaveštavaju putem Sajta i Servisa.

Izmene podataka korisnika

Ustanova pruža mogućnost Korisnicima da isprave, dopune ili obrišu svoje podatke. Ukoliko Korisnik odluči da obriše podatke odnosno nalog, Ustanova će po prijemu zahteva za brisanje pristupiti brisanju podataka.

Korisnik ukoliko želi da ispravi, dopuni ili obriše svoje podatke, neophodno je da pošalje mejl na info@esensaapoteka.rs.

Izmene

Ustanova zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja Sajta i Servisa.

Ustanova će obavestiti Korisnike da su Uslovi korišćenja izmenjeni putem Sajta, Servisa ili putem elektronske pošte registrovane od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Uslova korišćenja, Ustanova će obustaviti korišćenje Servisa za konkretnog Korisnika i zamoliti konkretnog Korisnika da prestane sa upotrebom Sajta i Servisa.

Izmene Uslova korišćenja počinju da proizvode dejstvo počev od dana objavljivnaja na Sajtu www.esensaapoteka.rs i Servisu Online Shop.

Ništavost odredbi

Ukoliko se utvrdi od strane nadležnog suda da je bilo koja odredba Ugovora (Uslova korišćenja, Politike privatnosti ili Pravilnika o kolačićima) ništava, to neće uticati na ostale odredbe Ugovora, a koje će nastaviti da proizvode pravno dejstvo u celosti.

Merodavno pravo i nadležnost

Za Uslove korišćenja i njihove izmene merodavno je pravo Republike Srbije.

Svaki eventualni spor koji može proizići iz ovog ugovora, pokušaće se rešiti mirnim putem, a ukoliko to ostane bez uspeha spor će se rešiti pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Kontakt

Za sva pitanja ili informacije o Sajtu i Servisu Korisnik se može obratiti na mejl adresu info@esensaapoteka.rs ili putem telefona 011/4143770.

Uslovi korišćenja su ažurirani dana 11.12.2020. godine i stupaju na snagu danom objavljivanja.
1. PRAVILNIK O KOLAČIĆIMA
Opšte odredbe

Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb sajta www.esensaapoteka.rs (u daljem tekstu: Sajt) i servisa Online Shop (u daljem tekstu: Servis).

Sajt i Servis se nalaze na internet adresi www.esensaapoteka.rs i predstavljaju isključivo vlasništvo AU “Esensa apoteka” Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 81,  Republika Srbija, matični broj: 17922998, PIB: 111816774 (u daljem tekstu: Ustanova).

Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i Servisa, te zajedno sa Politikom privatnosti i Pravilnikom o kolačićima predstavljaju Ugovor između AU ‘’Esensa apoteka’’ i svakog pojedinačnog korisnika Sajta i Servisa.

Ustanova omogućava korišćenje Sajta i Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Sajta i Servisa Ustanove, korisnici potvrđuju da su pročitali i razumeli, kao i da pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor sa Ustanovom kao isključivim vlasnikom i pružaocem usluge.

Ustanova je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Svako korišćenje Sajta i Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa određenim odredbama predmetne dokumentacije, Ustanova poziva Korisnika da prestane da koristi Sajt i Servis.

Opis i korišćenje Sajta

Sajt www.esensaapoteka.rs, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu.

Opisi pojedinačnih proizvoda na www.esensaapoteka.rs, sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrila nadležna institucija i koje je sastavni deo pakovanog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica.

Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.esensaapoteka.rs pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te  AU “Esensa apoteka” ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.
Ustanova zadržava pravo da izmeni, ukine (bilo privremeno bilo trajno) ili ukloni bilo koju informaciju, sadržaj ili element Sajta i Servisa, po sopstvenom izboru i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Opis Servisa i registracija

Servis Online Shop se nalazi u okviru Sajta www.esensaapoteka.rs i stvoren je sa ciljem da omogući registrovanim korisnicima da kupe i poruče proizvode Ustanove koji su navedeni i oglašeni u okviru Servisa.

Korisnik mora da izvrši registraciju kako bi mogao da realizuje kupovinu.

Korisnički podaci predstavljaju podatke o ličnosti koje Ustanova prikuplja direktno od Korisnika, na osnovu saglasnosti Korisnika, a  koji su neophodni za korišćenje i pružanje usluga putem Servisa Online Shop na Sajtu www.esensaapoteka.rs, kao i za pravilno ispunjenje ugovora između Korisnika i Ustanove.

Korisnik podnosi preko Sajta www.esensaapoteka.rs i Servisa zahtev za registraciju, te tom prilikom je dužan da dostavi Ustanovi sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu, telefoni e-mejl.

Korisnik garantuje da su podaci dostavljeni prilikom registracije tačni i potpuni, te Korisnik u celosti snosi odgovornost za tačnost i potpunost podataka dostavljenih prilikom registracije na Sajtu www.esensaapoteka.rs odnosno Servisu Online Shop.

Ustanova nakon prijema dostavlja Korisniku mejl za validaciju naloga, te nakon završetka procesa registracije Korisnik stiče mogućnost za pristup određenim personalizovanim sadržajima, kao što su podaci o porudžbini ili o statusu kupovine.

Korisnik istovremeno registracijom potvrđuje:
 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Sajta www.esensaapoteka.rs i Servisa Online Shop
 • tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
 • da daje izričitu saglasnost Ustanovi da može, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obrađivati podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Ustanova navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika Servis Online Shop-a, kao i za sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici su dužni da čuvaju korisničko ime (username) i pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Servisa Online Shop, kao i da nikada ne otkrivaju pristupnu lozinku trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine isključivo na sopstvenu odgovornost i u potpunosti snose odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Newsletter

Korisnici imaju mogućnost da na Sajtu, kao i prilikom registracije naloga putem Servisa Online Shop, izberu da im na registrovanu e-mejl adresu budu dostavljeni akcije, promocije i Newsletter-i sa novostima i obaveštenjima vezanim za Online Shop.


Upotreba Sajta i Servisa od strane maloletnih lica

Usluge na Sajtu i Servisu dostupne su licima koja su navršila 18 godina ili starijima, kao i licima mlađim od 18 godina ukoliko je pribavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem (roditelj, staratelj, zakonski zastupnik maloletnog lica).

Prihvatanjem predmetnih Uslova korišćenja fizičko lice potvrđuje da je navršilo 18 godina, odnosno da je, ukoliko je potrebna, pribavljena saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti.

Korišćenje Servisa

Ustanova garantuje da usluge  kroz Servis Online Shop na Sajtu www.esensaapoteka.rs pruža registrovanim korisnicima u skaadu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije, sa ciljem ispunjenja ugovornih obaveza nastalih između Ustanove i registrovanog korisnika na osnovu izvršene porudžbine i kupovine proizvoda navedenih u okviru Sajta i Servisa.

Naručivanje

Registrovani korisnici naručuju proizvode elektronskim putem. Izvršena porudžbina je neopoziva.

Ustanova je nakon prijema porudžbine preko Sajta odnosno Servisa u obavezi da izvrši potvrdu prijema porudžbine putem telefona ili e-mejla.

Ukoliko Ustanova nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Korisnika e-mailom ili telefonom sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.

Ustanova zadržava pravo otkazivanja porudžbine o čemu će Korisnik biti obavešten putem e-mejla.

Ustanova će prilikom isporuke raspoloživih proizvoda poslati Korisnku e-mejl sa informacijom o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Cene proizvoda

Cene proizvoda su izražene u srpskim dinarima (RSD) i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde kupovine, odnosno porudžbine.
U ceni artikla iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe.

Način isporuke

Ustanova isporuku na teritoriji Republike Srbije vrši korišćenjem usluga privrednog društva “Dexpress”, a sa kojim Ustanova ima zaključen Ugovor.
Prodavac, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda, a o čemu će obavestiti Kupca e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.
Rezervacije
Proizvodi koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će ovaj dostaviti Kupcu pisanim putem u vidu e-mail.
Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem e-mail-a informisati Kupca.

Sve porudžbine primljene do 12 časova biće isporučene sutradan, a porudžbine primljene posle navedenog vremena biće isporučene najkasnije nakon dva radna dana.
Izuzetak od gore navedenih rokova isporuke predstavljaju područja u kojima se prijem pošiljke odvija samo određenim danima u nedelji, kao i ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni, o čemu će Ustanova blagovremeno obavestiti Korisnika nakon prijema porudžbine.
Ustanova se obavezuje da naručene proizvode isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Korisnik je dužan da prilikom preuzimanja poručenog proizvoda proveri eventualna oštećenja, da oštećenje bez odlaganja prijavi radniku dostavne službe, kao i da odbije prijem vidno oštećene robe.
Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) dostava se vrši kao da je porudžbina primljena prvog radnog dana nakon vikenda.

Plaćanje

Korisnik naručene proizvode plaća putem pouzeća.

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke radniku dostavne službe koji Korisniku donosi pošiljku.

Pravo na odustajanje

Ustanova obaveštava Korisnika da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba isporučena.
Izjavu o odustanku od ugovora Korisnik može da preuzme OVDE.

Potrebno je da izjavu Korisnik odštampa, da popuni podatke koji nedostaju, potpiše (potpiše i pečatira za pravna lica), i pošalje na adresu:
AU “Esensa apoteka”
ul. Jurija Gagarina 81, lokal 20
11070 Beograd
011/4143770

Takođe, Korisnik može da kontaktira Ustanovu putem e-maila na info@esensaapoteka.rs ili pozivom na broj telefona 0800 200 300. Operateri ustanove će tražiti od Korisnika informaciju o proizvodima koje želi da vrati i broju porudžbine, posle čega će Korisniku stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom odnosno izjavom.

Korisnik u svojstvu potrošača ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Korisnik odnosno kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Odustajanjem od ugovora Korisnik odnosno potrošač se oslobađa obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Korisnik odnosno potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom odnosno potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će Korisniku odnosno kupcu biti vraćen na njegov trošak.
Član 33. Zakona o zaštiti potrošača određuje da ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članom 34. i 35. ovog zakona.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo. Povrat novca vrši se od strane prodavca isključivo na tekući račun koji je kupac priložio u Izjavi o odustanku od ugovora.

Povrat/reklamacija robe

Reklamaciju na robu kupljenu preko Sajta www.esensaapoteka.rs odnosno Servisa Online Shop, Korisnik može da izjavi pozivom na broj telefona 011/4143770, pisanim putem na adresu AU “Esensa apoteka”, ul. Jurija Gagarina 81, lokal 20, 11070 Beograd, elektronskim putem na e-mail info@esensaapoteka.rs  isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.
 
Ustanova je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje dve (2) godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

Ustanova je dužna da Korisniku odnosno kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena konkretna reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Ustanova je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Korisniku odnosno kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Ustanove Korisniku odnosno kupcu mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od petnaest (15) dana.

Ustanova je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobila prethodnu saglasnost Korisnika odnosno kupca.

Ukoliko Ustanova iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Korisnika odnosno kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Korisnika odnosno kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost Korisnika odnosno kupca da dostavi Ustanovi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ustanova je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve (2) godine od dana prelaska rizika na kupca.

Korisnik odnosno kupac koji je obavestio Ustanovu o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od Ustanove da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Korisnik odnosno kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku Ustanove putem kurirskih službi sa kojom Ustanova ima zaključen ugovor, a to je D Express (www.dexpress.rs).

Korisnik odnosno kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sličnog.

Korisnik odnosno kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.

Korisnik odnosno kupac, u skladu sa zakonom, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.
Ovlašćena osoba Ustanove za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Korisnika odnosno kupca koji je robu kupio preko Sajta www.esensaapoteka.rs odnosno Servisa Online Shop u reklamacioni list koji dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane Ustanove koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.

Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije.

Korisnika odnosno kupca o odluci reklamacije ovlašćeno lice Ustanove obaveštava pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.

Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret Ustanove.

Sajtovi trećih lica

Ustanova zadržava pravo da na Sajtu www.esensaapoteka.rs može da postavi linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoje sopostvene Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Ustanova nema kontrolu nad sajtovima trećih lica, niti snosi odgovornost za takve sajtove, niti za Uslove korišćenja i Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da Ustanova preporučuje proizvode i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Integritet Sajta i Servisa

Ustanova može, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta i Servisa. Ove podatke Ustanova može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala Sajt, Servis i svoju uslugu, i dodatno ih usmerila i prilagodila korisnicima.

Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine, informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda koji se nalaze na Sajtu i Servisu, kao i sva povezana dokumentacija i kopije istih zaštićene su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine i predstavljaju jedino i isklučivo vlasništvo AU “Esensa apoteka”.

Prava intelektualne svojine su autorsko i srodna prava, patenti, žigovi, dizajnerska prava, naziv, poslovne tajne, know how i svaki drugi oblik registrovanih i nerigistrovanih prava intelektualne svojine.

Svako kopiranje i preuzimanje materijala sa Sajta i Servisa, bilo dela bilo u celosti, moguće je samo uz prethodni pristanak Ustanove, u suprotnom smatraće se da je povređeno pravo intelektualne svojine i Ustanova će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svojih prava u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ustanova dopušta, osim ukoliko je drugačije naznačeno na Sajtu i Servisu, da se celokupan sadržaj može pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da na kopijama budu istaknute jasne oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama, kao i da se radi o materijalu preuzetom sa Sajta www.esensaapoteka.rs.

Ustanova napominje da treća lica ne mogu menjati sadržaj Sajta i Servisa ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Ime i logo

Ime, logo i poslovno ime AU “Esensa apoteka” se ne mogu upotebljvati bez izričite saglasnosti Ustanove ili uz izričitu saglasnost u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

Odricanje od odgovornosti

Korisnici Sajt i Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Ustanova ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, te rizik od moguće štete u celosti snose navedena lica u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara ili drugo.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Ustanova će preduzimati sve neophodne mere sa ciljem da podaci i informacije na Sajtu i Servisu budu tačni i ažurni, međutim usled brzog i konstantnog protoka informacija i promene podataka Ustanova nije u mogućnosti u svakom trenutku da garantuje da su podaci i informacije tačni i ažurni, te ne preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.

Ustanova nije odgovorna za eventualna hardverska, softverska ili druga oštgećenja koja su nastala na kompjuterskoj ili mobilnoj opremi Korisnika za vreme korišćenja Sajta i Servisa.

Ustanova nije odgovorna za porudžbine primljene od osoba mlađih od 18 godina, a za koje nije postojao pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem, kao ni za isporuku robe konkretnom licu.

Ustanova nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta i Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih. Ustanova nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga.

Sajt i Servis mogu biti privremeno nedostupani ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, o čemu se Korisnici obaveštavaju putem Sajta i Servisa.

Izmene podataka korisnika

Ustanova pruža mogućnost Korisnicima da isprave, dopune ili obrišu svoje podatke. Ukoliko Korisnik odluči da obriše podatke odnosno nalog, Ustanova će po prijemu zahteva za brisanje pristupiti brisanju podataka.

Korisnik ukoliko želi da ispravi, dopuni ili obriše svoje podatke, neophodno je da pošalje mejl na info@esensaapoteka.rs.

Izmene

Ustanova zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja Sajta i Servisa.

Ustanova će obavestiti Korisnike da su Uslovi korišćenja izmenjeni putem Sajta, Servisa ili putem elektronske pošte registrovane od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Uslova korišćenja, Ustanova će obustaviti korišćenje Servisa za konkretnog Korisnika i zamoliti konkretnog Korisnika da prestane sa upotrebom Sajta i Servisa.

Izmene Uslova korišćenja počinju da proizvode dejstvo počev od dana objavljivnaja na Sajtu www.esensaapoteka.rs i Servisu Online Shop.

Ništavost odredbi

Ukoliko se utvrdi od strane nadležnog suda da je bilo koja odredba Ugovora (Uslova korišćenja, Politike privatnosti ili Pravilnika o kolačićima) ništava, to neće uticati na ostale odredbe Ugovora, a koje će nastaviti da proizvode pravno dejstvo u celosti.

Merodavno pravo i nadležnost

Za Uslove korišćenja i njihove izmene merodavno je pravo Republike Srbije.

Svaki eventualni spor koji može proizići iz ovog ugovora, pokušaće se rešiti mirnim putem, a ukoliko to ostane bez uspeha spor će se rešiti pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Kontakt

Za sva pitanja ili informacije o Sajtu i Servisu Korisnik se može obratiti na mejl adresu info@esensaapoteka.rs ili putem telefona 011/4143770.

Uslovi korišćenja su ažurirani dana 11.12.2020. godine i stupaju na snagu danom objavljivanja.
2. POLITIKA PRIVATNOSTI
Opšte odredbe

Politika privatnosti zajedno sa Uslovima korišćenja i Pravilnikom o kolačićima  AU “Esensa apoteka” Beograd (u daljem tekstu: Ustanova) predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike.

AU “Esensa apoteka” je svesna značaja zaštite podataka o ličnosti i pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno.

Politika privatnosti se odnosi na lica koja pristupaju Sajtu AU “Esensa apoteka” koji se nalazi na veb adresi www.esensaapoteka.rs (u daljem tekstu: Sajt) i Servisu Online Shop (u daljem tekstu: Servis) koji se nalazi u okviru Sajta, radi pružanja usluga naručivanja i prodaje proizvoda.

Ustanova prikuplja samo podatke o ličnosti Korisnika koji su neophodni za pružanje usluga, poslovanje, informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima, poboljšanja kvaliteta usluga, kao i unapređenja kvaliteta Sajta i Servisa.

Ustanova će u pogledu prikupljenih podatka o ličnosti lica na koje se podaci odnose postupati u skladu sa načelima obrade propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i to na taj način što će podaci o ličnosti biti:
 • obrađivani zakonito, pošteno i transparentno,
 • prikupljani u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i koje se ne mogu dalje obrađivati na način koji nije u skaldu sa tako definisanim svrhama obrade,
 • primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade,
 • tačni i ukoliko je neophodno ažurirani,
 • čuvani u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade i
 • obrađivani na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene i nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Politiku privatnosti Ustanova je sačinila kako bi proces obrade podataka bio zakonit, pošten, dostupan, transparentan i razumljiv.

Rukovalac

Politika privatnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane AU “Esensa apoteka”, kako kroz upotrebu veb sajta www.esensaapoteka.rs, tako i kroz korišćenje Servisa Online Shop.

Rukovalac podacima je AU “Esensa apoteka” Beograd, Novi Beograd, ul. Jurija Gagarina br 81, matični broj: 17922998, PIB: 111816774.

Rukovaoca možete kontaktirati putem mejl adrese: info@esensaapoteka.rs ili putem telefona: 011/4143770.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od načina na koji koristite Sajt i Servis, te se razlikuju sledeći podaci:

Podaci koje prikupljamo od korisnika dobrovoljno

Korisnik može kroz registraciju za korišćenje Servisa Online Shop dobrovoljno ostaviti sledeće podatke:
 • Ime,
 • Prezime,
 • Adresu,
 • Grad,
 • Poštanski broj,
 • Državu,
 • Region/Oblast,
 • Telefon,
 • Datum rođenja,
 • Mejl adresu.

Korisnik takođe kroz registraciju za prijem Newsletter-a kroz Sajt i Servis dobrovoljno ostavlja podatak o svojoj mejl adresi.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Prilikom posete Sajta www.esensaapoteka.rs, kao i prilikom korišćenja Servisa Online Shop, rukovalac automatski prikuplja pojedine podatke o ličnosti sa uređaja korisnika.

Automatski prikupljene informacije mogu uključivati IP adresu, vrstu uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrstu pretraživača i širu geografsku lokaciju. Istovremeno mogu biti prikupljene informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na sajtu www.esensaapoteka.rs, kao i informacije o stranicama kojima je korisnik pristupio i linkovima koje je kliknuo.

Prikupljene informacije nam omogućavaju da bolje razumemo korisnike koji dolaze na Sajt i koji koriste Servis, kao i radi unapređenja Sajta, Servisa i korisničkog iskustva.Internet analitički podaci

Sajt www.esensaapoteka.rs koristi Google analitiku i druge usluge internet analitike za sastavljanje analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju Sajta i Servisa od strane posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Istovremeno ukazujemo da ukoliko korisnik ne želi da Google prikuplja i obrađuje korisnikove podatke generisane kroz upotrebu Sajta i Servisa, može isključiti Google analitiku instaliranjem alatke na pretraživaču: Google Analitycs opt-out Add-on.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe, u skladu sa navedenim pravnim osnovima:
 
Svrha obrade Pravni osnov
registracije naloga pristanak lica na koje se podaci odnose
naplata i dostava proizvoda Pristanak lica na koje se podaci odnose i zaključenje i izvršenje ugovora
slanje promotivnih ponuda (akcija, promocija i newsletter-a) pristanak lica na koje se podaci odnose, i legitimni interes
unapređenja poslovanja korisnika zaključenje i izvršenje ugovora i legitimni interes
statistička analiza korišćenja sajta u cilju poboljšanja sadržaja i ponude Pristanak lica na koje se podaci odnose i legitimni interes
sigurnosti i sprečavanja prevare poštovanje pravnih obaveza i legitimni interes

Prilikom obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Ustanove, vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika. Ustanova prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodi računa o balansu između ličnih interesa kompanije i prava na privatnost korisnika.

Obrada podataka koja se vrši na osnovu pristanka lica za obradu podataka, podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Način korišćenja podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim zakonom dozvoljenim razlozima.

Podaci korisnika neće biti korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni.

Ustanova garantuje da neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima podatke Korisnika.

Ustanova koristi podatke o Korisnicima interno u cilju analize tržišta, određivanja naše ciljne grupe kupaca, zatim radi statističkog analiziranja korišćenje sajta, poboljšanja sadržaja i ponude, kao i radi prilagodjavanja i rasporeda sadržaja Sajta i Servisa.

Ustanova takođe, može koristiti informacije o Korisniku koje će u nekim slučajevima koristiti radi ostvarivanja interesa Korisnika, kao što su ciljani baneri i promocije, uz  odobrenje i saglasnost Korisnika koje se daje prihvatanjem uslova za korišćenje, a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ustanova će preduzeti sve neophodne mere i neće svesno da prikuplja podatke od ličnosti od lica mlađih od 18 godina, a za koja nisu dostavili pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem (roditelj, staratelj, zakonski zastupnik maloletnog lica).

Ukoliko Ustanova ustanovi da su prikupljeni podaci lica mlađeg od 18 godina, a za koje nije dostavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem, takvi podaci će bez odlaganja biti obrisani iz baze podataka Ustanove.

Podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, svesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i nose odgvornost za poštovanje Uslova korišćenja i ove Politike privatnosti, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Deljenje podataka

AU “Esensa apoteka” ne deli podatke korisnika trećim licima osim ukoliko poseduje saglasnost korisnika ili ukoliko postoji zakonska obaveza da budu podeljeni podaci korisnika sa npr. organima javne vlasti (tada Ustanovi nije potrebna saglasnost korisnika).

Vreme čuvanja podatka

Ustanova odnosno Rukovalac čuva podatke u periodu neophodnom za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni odnosno u periodu dok postoji saglasnost korisnika.

Ukoliko Korisnik odluči da obriše korisnički nalog, Rukovalac se obavezuje da u roku od 7 dana obriše sve podatke koji se odnose na konkretnog korisnika

Određeni podaci korisnika koji su navedeni u korisničkom nalogu mogu se čuvati onoliko koliko je za takvu obradu određeno zakonom ili koliko je zakonom potrebno za naše zakosnke obaveze, za vođenje postupka, mirno rešavanje sporova, knjigovodstvo.

Analitičke podatke korisnika koji nemaju registrovani korisnički nalog na Sajtu i Servisu čuvamo u trajanju od 24h

Prava korisnika

Korisnik, kao lice čije podatke obrađujemo ima sledeća prava:
 • pravo na pristup,
 • pravo na opoziv pristanka,
 • pravo na ispravku i dopunu,
 • pravo na brisanje,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.

Ustanova napominje korisniku da korišćenje prava na opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Navedena prava korisnik može ostvariti slanjem zahteva na adresu rukovaoca ili slanjem elektronske pošte na mejl predstavnika za zaštitu podatka: ksenija.zecar@esensaapoteka.rs. Prilikom obraćanja potrebno je da korisnik dostavi ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona.

Ustanova će u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pružiti Korisniku informacije u pogledu postupanja na osnovu zahteva za ostvarivanje prava predviđenih Zakonom bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ustanova može produžiti navedeni rok za dodatnih 60 dana ukoliko je to neophodno usled složenosti i broja zahteva, s obavezom da o produženju roka i razlozima za produženje obavesti lice na koje se podaci odnose odnosno Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko je Korisnik zahtev podneo elektronskim putem, Ustanova će traženu informaciji pružiti Korisniku elektronskim putem, osim ukoliko je Korisnik zahtevao da se informacije pruži na drugi način.

Ustanova će u slučaju da ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose, odnosno Korisnika, obavestiti Korisnika o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ustanova pruža informacije po zahtevu Korisnika bez naknade, osim ukoliko je zahtev lica na koje se podaci odnose odnosno Korisnika očigledno neosnovan, preteran ili ako se isti zahtev učestalo ponavlja.

Ukoliko Ustanova opravdano sumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev može da zahteva dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta, uz obavezu poštovanja odredbi Zakona u pogledu obrade koja ne zahteva identifikaciju.

Nadležni nadzorni organ za  Ustanovu AU “Esensa apoteka” je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, mejl: office@poverenik.rs.
 
Bezbednost

Ustanova je preduzela sve organizacione, tehničke, kadrovske i administrativne mere za zaštitu svih podataka koje prikuplja i obrađuje od svih vidova zloupotreba i krađe.

Korisnik samostalno bira korisničko ime (username) i lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa Online Shop putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Rukovaoca ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Rukovalac će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti podataka o  ličnosti, pravima korisnika, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:
 
 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost, prava i slobode Korisnika, Ustanova će bez odlaganja o konkretnom narušavanju bezbednosti obavestiti korisnika i odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Sajtovi trećih lica

Ustanova zadržava pravo da na Sajtu www.esensaapoteka.rs može da postavi linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoju sopostvenu Politiku privatnosti.

Ustanova nema kontrolu nad sajtovima trećih lica, niti snosi odgovornost za takve sajtove, niti za Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

Ustanova ne deli podatke sa sajtovima trećih lica i ne snosi odgovornost za podatke i sadržaj koji se nalazi na sajtovima trećih lica, niti podržava informacije, politike i stavove iznesene na sjtu koji nije vlasništvo i nije pod kontrolom Ustanove.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da Ustanova preporučuje proizvode i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Izmene podataka korisnika

Ustanova pruža mogućnost Korisnicima da isprave, dopune ili obrišu svoje podatke. Ukoliko Korisnik odlući da obriše podatke odnosno nalog, Ustanova će po prijemu zahteva za brisanje pristupiti brisanju podataka.

Korisnik ukoliko želi da ispravi, dopuni ili obriše svoje podatke, neophodno je da pošalje mejl na info@esensaapoteka.rs

Izmene

Zadržavamo pravo da promenimo ili izmenimo važeću Politiku privatnosti Sajta i Servisa

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena putem Sajta, Servisa ili putem elektronske pošte registrovane od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, Ustanova će obustaviti korišćenje Servisa za konkretnog Korisnika i zamoliti istog da prestane sa korišćenjem Sajta i Servisa.

Izmene Politike privatnosti počinju da proizvode pravno dejstvo počev od dana objavljivanja na Sajtu www.esensaapoteka.rs i Servisu Online Shop.

Politika privatnosti je ažurirana dana 11.12.2020. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.